Wyniki badań wody - 13-02-2018

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS
w Krakowie ul. Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA