wyniki badań wody - 23-10-2018

KOMUNIKAT

z dnia 23 października 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016) w systemie cyrkulacji. W niecce basenowej doszło do przekroczenia dozwolonej liczby bakterii Pseudomonas Aeruginosa o 3.

Niecka Basenowa System cyrkulacji
przekroczenie dozwolonej liczby bakterii Pseudomonas Aeruginosa o 3.

Podjęte działania naprawcze: niecka basenowa została wyłączona
z użytkowania. Niezwłocznie dokonano długotrwałej szokowej dezynfekcji chemicznej. Wykonano badania kontrolne.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA