Zakończenie Festiwalu Talentów – gimnazjum - 14-06-2018

Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco,
bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat

„Cudowny chłopak”

Po miesiącach wspólnych działań kończymy Festiwal Talentów. Od lutego wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia motywacyjne na podstawie obejrzanego wcześniej filmu „Cudowny chłopak”, przeprowadziliśmy konkursy, w których nasi uczniowie ukazali talenty i uzdolnienia, a na zajęciach języka polskiego prezentowali swoje dzieła sztuki, ucząc się w ten sposób interpretacji współczesnych zjawisk artystycznych.

Festiwal Talentów pozwolił nam w pełni ukazać wspaniały obraz młodzieży: twórczej, o wielu uzdolnieniach, ale i z licznymi problemami, trudnościami, z jakimi muszą się mierzyć co dnia, pomysłowej, dlatego też czasem twórczo buntowniczej. Poczucie przemijalności, zagrożenie oceną innych ludzi, wielość kotłujących się w człowieku emocji, jego walka i rodzenie się myśli, miłość do sportu – to główne tematy tegorocznych dzieł.

Dziękujemy!

Koordynatorzy szkolni:

p.D.Żaba
p. M.Sławińska

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.