zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020 – aktualizacja - 21-05-2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zasad zawartych
w poniższych procedurach:

1. Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie od dnia 25 maja 2020, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
w związku z pandemią
 COVID-19.

2. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia objawów zakażenia koronawirusem ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na pkt 2 tej procedury w brzmieniu: Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej oraz wypełnili WNIOSEK i oddali do sekretariatu szkoły. Wynika to z troski o zdrowie i bezpieczeństwo oraz z dostosowania się do wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe  informacje, dotyczące zajęć dydaktycznych w czasie opieki świetlicowej oraz harmonogramu konsultacji, dostępne są poprzez dziennik elektroniczny u wychowawców klas.

Dyrekcja ZSOMS

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA