zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020 – aktualizacja - 21-05-2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zasad zawartych
w poniższych procedurach:

1. Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie od dnia 25 maja 2020, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
w związku z pandemią
 COVID-19.

2. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia objawów zakażenia koronawirusem ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na pkt 2 tej procedury w brzmieniu: Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej oraz wypełnili WNIOSEK i oddali do sekretariatu szkoły. Wynika to z troski o zdrowie i bezpieczeństwo oraz z dostosowania się do wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe  informacje, dotyczące zajęć dydaktycznych w czasie opieki świetlicowej oraz harmonogramu konsultacji, dostępne są poprzez dziennik elektroniczny u wychowawców klas.

Dyrekcja ZSOMS

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status