Zmieniamy zasady gry – odwracamy lekcję,…czyli Halloween w klasie 6a - 16-11-2018

      31 października 2018r. szóstoklasiści wzięli udział w ciekawych zajęciach, przeprowadzonych przez Panią Aldonę Mazur. Ich celem było wskazanie odrębności kulturowej krajów świętujących Halloween, względem polskiej tradycji obchodzenia Wszystkich Świętych.
Lekcja miała niecodzienny charakter – zastosowano metodę lekcji odwróconej.

Ten niecodzienny pomysł miał na celu kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Podczas tradycyjnej lekcji uczeń zazwyczaj poznaje nowy materiał, a następnie powtarza zagadnienia w domu. Odwrócona lekcja polega na zamianie kolejności tych form kształcenia – uczeń dostaje do opracowania materiał przed lekcją, a na zajęciach powtarza i utrwala nabyte w domu wiadomości i umiejętności.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA