Dokumenty Szkolne

STATUT SZKOŁY

BIP

DOKUMENTY SPORTOWE

PROGRAMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

INFORMACJA O ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ NA TERENIE SZKOŁY

REGULAMINY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE

WYKAZ UMÓW NAJMU

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH ORAZ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W SZKOLE

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI/ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
W PRZYPADKU TRUDNYCH SYTUACJI W ZSOMS

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W ZSOMS

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZNOWELIZOWANA PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KRAKOWIE OD 20 KWIETNIA 2022R.

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

ZGODA NA WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU – PŁYWANIE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE

ZGODA NA WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU – KAJAKARSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE

DOKUMENTY DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE:

Regulamin rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie na rok szkolny 2024/2025
Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – wychowanek niepełnoletni
Deklaracja kontynuacji pobytu w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – wychowanek pełnoletni
Wniosek o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
Ankieta dla kandydata do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kandydat niepełnoletni
Ankieta dla kandydata do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kandydat pełnoletni

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status