Dyrekcja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zatrudnia nauczycieli, trenerów, pracowników administracyjnych, medycznych oraz pracowników obsługi. Wykwalifikowany, doświadczony i ambitny Zespół Naszych Pracowników zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, czego dowodem są sukcesy Naszych podopiecznych w różnorodnych konkursach, sprawdzianach czy zawodach sportowych.

Dyrektor ZSOMS
mgr Krzysztof Sobesto

mgr Monika Zelek – wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr Teresa Włodarczyk – wicedyrektor ds. pedagogicznych

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status