Grono pedagogiczne

Wykaz członków Rady Pedagogicznej ZSOMS 2022/23r.

Imię i nazwisko Przedmioty
1.  dyr. Krzysztof Sobesto wychowanie fizyczne
2.  z-ca dyr. Sabina Kudrys matematyka
3.  z-ca dyr. Monika Zelek język niemiecki
4.  mgr Agnieszka Arczyńska język polski
5.  mgr Łukasz Balicki wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
6.  mgr Ewa Batko wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
7.  mgr Marcin Bednarz matematyka
8.  mgr Lucyna Bętkowska matematyka
9.   mgr Izabela Bereza wychowawca świetlicy, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
10. mgr Łukasz Bilski psycholog sportu
11.  mgr Robert Brus wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
12. mgr Alina Buczek geografia
13.  mgr Barbara Budzyna edukacja wczesnoszkolna, informatyka
14.  mgr Maria Capińska matematyka
15.  mgr Robert Chanek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
16.  mgr Małgorzata Czech fizyka, wdż
17.  mgr Dominika Domarecka pedagog, pedagog specjalny
18.  mgr Nina Dygut edukacja wczesnoszkolna, plastyka
19.  mgr Piotr Fortuński wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
20.  mgr Renata Franczak – Krawczyk wychowawca internatu
21.  mgr Marta Gabryelczak logopeda
22.  mgr Anna Gibaszek – Mądry język niemiecki
23.  mgr Barbara Goch język angielski
24.  mgr Barbara Jamróz wychowawca internatu
25.  mgr Agnieszka Kamecka – Krzywdziak j. polski
26.  mgr Michał Karcz historia, wos
27.  s. mgr Jolanta Karpacz religia
28.  mgr Ewa Kasprzyk edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
29.  mgr Mateusz Kasprzyk religia, wychowawca świetlicy
30.  mgr Izabela Kiszczak matematyka
31.  mgr Paulina Klich biblioteka
32.  mgr Joanna Klimczyk język angielski
33.  mgr Rafał Klimczyk historia, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
34.  lic. Katarzyna Kłys wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe judo
35.  mgr Agnieszka Knapik język angielski
36.  mgr Radosława Kołaczyk biologia, wdż
37.  dr Małgorzata Kowal język polski
38.  mgr Sonia Kowal wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
39.  mgr Monika Kowalska – Pieronek pedagog
40.  mgr Izabela Król wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
41.  mgr Sabina Kulas matematyka
42.  mgr Agata Lachowicz edukacja wczesnoszkolna, technika
43.  mgr Anna Lachowska wychowanie fizyczne
44.  mgr Anna Lepiarz j. angielski
45.  mgr Barbara Łądka edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
46.  mgr Mariusz Łyszkowski język angielski
47.  mgr Michał Majerski wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
48.  mgr Bożena Matyasik – Ociepa matematyka
49.  mgr Aldona Mazur język angielski
50.  mgr Anna Nosek chemia, biologia
51.  mgr Agnieszka Nowak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
52.  mgr Edyta Olsza język niemiecki
53.  mgr Regina Panaś pedagog
54.  mgr Anna Petrus muzyka, plastyka
55.  mgr Jerzy Pieszczyński wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
56.  mgr Anna Pietrzyk wychowawca świetlicy
57.  mgr Dariusz Pisarek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe – gimnastyka sportowa
58.  mgr Magdalena Policha edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
59.  mgr Joanna Pstruś język polski
60.  mgr Artur Pyjos wychowanie fizyczne
61.  mgr Anita Radecka język polski, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
62.  mgr Krzysztof Sasuła religia
63.  mgr Marcin Skorupa wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
64.  mgr Arkadiusz Solarz wychowawca internatu
65.  mgr Barbara Sulewska  informatyka, technika
66.  mgr Monika Szarek – Sławińska język polski, filozofia, etyka
67.  mgr Joanna Szczubiał wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
68.  mgr Jakub Śliwa wychowawca internatu
69.  mgr Joanna Śliwa podstawy przedsiębiorczości
70.  mgr Izabella Śliwińska język polski, wychowawca świetlicy
71. mgr. Magdalena Świerad religia
72.  mgr Ristana Taszewska – Klimas język polski
73.  mgr Sylwia Tomala – Łęgowik język angielski
74.  dr Łukasz Wądrzyk wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe pływanie
75.  mgr Teresa Włodarczyk geografia
76.  mgr Malwina Wojtaszek wychowanie fizyczne
77.  mgr Dariusz Wrzosek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwo górskie
78.  mgr Joanna Zadęcka wychowawca świetlicy
79.   mgr Ryszard Zakrzewski wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwo górskie
80.  dr Renata Zawistowska historia, wos, historia i teraźniejszość
81.  mgr Dorota Żaba biologia, przyroda
82.  mgr Janusz Żyłka – Żebracki wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe kajakarstwo górskie

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status