Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2023r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 1.01.2024r.
Ferie zimowe 12 – 25.02. 2024r
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 2.04.2024r.
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach IV LO
26.04.2024r.
Egzamin maturalny 7 – 23.05.2024r.
 Egzamin ósmoklasisty 14 – 16.05.2024r.
Zakończenie zajęć edukacyjnych 21.06.2024r.
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 20 – 21.08.2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w SP 2-3.11.2023r.
2.05.2024r.
7.05.2024r.
14-16.05.2024r.
31.05.2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w LO 2 -3.11.2023r.
2.05.2024r.
7-9.05.2024r.
13-15.05.2024r.
31.05.2024r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

SP LO Rodzaj spotkania
12.09.2023r. 13.09.2023r. Zebranie /wychowawcy/
14.11.2023r. 14.11.2023r. Dzień otwarty
16.01.2024r. 17.01.2024r. Zebranie
10.04.2024r 10.04.2024r. Dzień otwarty
/4LO zebranie/
4.06.2024r. 5.06.2024r. Zebranie

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej 31.08.2023r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status