Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2022 – 1 I 2023
Ferie zimowe 30 I – 12 II 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 IV 2023
Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 V 2023
Zakończenie zajęć edukacyjnych
w klasach IV LO
28 IV 2023
Egzamin maturalny 4 – 19 V 2023
Zakończenie zajęć edukacyjnych 23 VI 2023
Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych 21 – 22 VIII 2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSOMS 31 X 2022
2, 4, 5 V 2023
23 – 25 V 2023
9 VI 2023
Dodatkowy dzień wolny dla kl. 1 -3 LOMS 8 i 9 V 2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 75 LOMS Rodzaj spotkania
13. 09. 2022r. 14. 09. 2022r. zebranie
15. 11. 2022r. 16. 11. 2022r. dzień otwarty
17. 01. 2023r. 18. 01. 2023r. zebranie
28. 03. 2023r. 29. 03. 2023r. dzień otwarty
06. 06. 2023r. 07. 06. 2023r. zebranie
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status