O nas

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Nasza szkoła realizuje program ogólny ze szczególnym naciskiem na przedmioty biologiczno – chemiczne, ponieważ nasi absolwenci najczęściej studiują na AWF. Uczymy języków: angielskiego i niemieckiego.

KLASY SPORTOWE

… to możliwość połączenia uprawiania sportu wyczynowego
z nauką w Naszej Szkole, w dwóch oddziałach sportowych:
•dla PŁYWAKÓW i KAJAKARZY GÓRSKICH, trenujących w Naszej Szkole
•dla zawodników INNYCH DYSCYPLIN SPORTU, trenujących
w swoich klubach sportowych

Filip i Andrzej Brzezińscy (2)

Liceum jest małe, na każdym poziomie mamy dwa lub trzy oddziały. W klasach uczy się od 12 do 26 osób.
Młodzież trenuje w swoich klubach sportowych. Jedna, obowiązkowa godzina z Wychowania Fizycznego realizowana jest w Naszej Szkole, a pozostałe uczniowie-zawodnicy odbywają w swoich klubach sportowych. Ocenę i zaświadczenie wystawia trener prowadzący.
Godziny nauki (w miarę możliwości organizacyjnych) dostosowane są do potrzeb treningowych młodzieży. Część klas rozpoczyna lekcje rano (7.30), pozostali później (10.00 lub 10.50).

Nasi absolwenci studiują na różnych uczelniach – większość na AWF (zarówno na kierunku trenerskim jak i fizjoterapii).
Wybierają również studia ścisłe na AGH, medyczne i humanistyczne na UJ i AP.

ob korytarz

W ubiegłym roku szkolnym do matury przystąpiło 35 uczniów (97,2%).
Zdali ją wszyscy. W szkołach wyższych naukę podjęło 32 absolwentów (89%)
w tym: AWF – 15, UJ – 6, AGH – 6, inne uczelnie – 4.
Pozostali absolwenci uczą się w szkołach policealnych.
Liceum istnieje od 1982 r. Początkowo prowadziło wyłącznie klasy pływackie.

To czas sukcesów Agnieszki Czopek, Wojciecha Wyżgi, Ewy Synowskiej, Konrada Gałki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status