Materiały do pobrania

Arkusz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

————————————————————

Wycieczki:

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz wyjść w ZSOMS

Oświadczenie dla rodziców

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

————————————————————

Plik do importu tematów zajęć /przykład/

Plik do importu tematów zajęć /pusty/

————————————————————

Pliki graficzne do pobrania:

Logo szkoły 

Piktogramy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status