Multimedialna Jesień z Mikołajem Kopernikiem - 03-10-2023

„A cóż piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko, co piękne”

Mikołaj Kopernik

3 października 2023 r. w ZSOMS został zrealizowany projekt Multimedialna Jesień z Mikołajem Kopernikiem. Głównym celem wydarzenia było przybliżenie uczniom sylwetki Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma, fizyka, matematyka, lekarza i duchownego.

Projekt ten jest także wyrazem uznania dla dokonań wybitnego uczonego. Powyższe wydarzenie odbyło się w ramach zaplanowanego w tym roku Jubileuszu 45-lecia ZSOMS im. Mikołaja Kopernika oraz obchodów Roku Kopernikańskiego.

Projekt został zrealizowany w szczególnym miejscu dla całej społeczności szkolnej. Przy historycznej tablicy, wmurowanej w 1973 roku – 50 lat temu.

 „MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI
WIELKIEMU POLAKOWI, ASTRONOMOWI I HUMANIŚCIE
 W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ JEGO URODZIN

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW*KOMITET RODZICÓW*MŁODZIEŻ”
1973

Szczególnymi gośćmi projektu byli uczniowie klas 1 Liceum  Mistrzostwa Sportowego, którzy mogli poznać kilka ciekawostek  z życia Patrona Szkoły.

 

Opiekunowie projektu: p. Małgorzata Czech, p. Rafał Klimczyk
Koordynator: p. wicedyrektor Teresa Włodarczyk
Obsługa techniczna: Maciej Chrapek kl. 3B LO, Szymon Rek kl. 3B LO

Foto: p.M.Czech, p/A.Mazur

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status