odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów - 01-07-2024

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

1) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 03/07/2024,  w godzinach pracy sekretariatu od 9.00 do 14.00.

2) zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane od dnia 09/07/2024 w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu od 9.00 do 14.00.

W/w dokumenty należy odebrać osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można udzielić pisemnego upoważnienia osobie, która zostaje upoważniona do odbioru (należy podać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej). Osoba upoważniona musi mieć  przy sobie dowód osobisty.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status