Podziękowanie - 14-06-2024

W imieniu dzieci – podopiecznych Hospicjum, Rodziców i Pracowników przekazujemy serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły, Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Sobesto za bezinteresowną współpracę, wspieranie wszelkich podejmowanych działań na rzecz Alma Spei oraz umożliwienie zrealizowania przedsięwzięcia „Wydruk 3D na Dzień Taty”, a także Pani Barbarze Sulewskiej za modyfikację projektu i wydrukowanie serduszek, które jako szczególna pamiątka, zostaną przekazane rodzicom każdego chorego dziecka.

Dziękujemy całej Społeczności ZSOMS za pasję pomagania!

Szkolne Koło Wolontariatu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status