Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej – pływackiej w SP75 - 01-03-2021

Informacje dotyczące prób sprawności fizycznej
dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej  pływackiej w SP 75


1. Próba skoczności (mocy) – skok w dal z miejsca
Sprzęt: metr, kreda.
Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią – lekkie pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył – wymach ramion w przód – energiczne odbicie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.
Ocena: z dwóch skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę ustala się najdłuższy (w cm).

2. Próba zwinności – bieg wahadłowy 4 x 10 m
Sprzęt: kreda, klocki-2szt., stoper.
Wykonanie: przygotowanie miejsca próby z dwiema liniami odległymi od siebie o 10 metrów z zaznaczonymi na nich zewnętrznie półkolami o promieniu 50 cm. Wysoki start w półkolu przed linią 1 – bieg do drugiego półkola na linii 2 w którym są dwa klocki – zabranie jednego klocka – bieg z nim z powrotem na linie startu – położenie klocka w półkolu – bieg po drugi klocek – powrót i położenie klocka w półkolu przed linią 1.
Ocena: z dwóch prób należy wpisać lepszy wynik z dokładnością do 0,1 s.

3. Próba gibkości – skłon tułowia w przód
Sprzęt: ławeczka lub podest, centymetr lub linijka.
Wykonanie: badany staje na ławeczce tak, aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach – z tej pozycji skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi ławeczki – utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
Ocena: zapisanie najlepszego wyniku (w cm) z dwóch kolejnych skłonów.

4. Próba siły rąk i barków – zwis na drążku
Sprzęt: drążek, stoper, krzesło
Wykonanie: z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
Ocena: próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka. Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie.

OCENA WYNIKÓW:

  1. Za uzyskane wyniki w każdym z testów, przyznawane będą punkty na podstawie tabeli MTSF (biorących pod uwagę wiek biologiczny i płeć badanego).
  2. Warunkiem sklasyfikowania kandydata będzie udział we wszystkich czterech próbach.
  3. Na ranking końcowy składać się będzie łączna ilość punktów zdobytych w każdej z prób.
  4. Kandydat, który zdobędzie większą ilość punktów zajmie wyższe miejsce w rankingu.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status