Profilaktyka Zdrowotna i Pomoc Przedlekarska

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Gabinet czynny:

pn – pt     7.35-15.10
tel. 12 411 29 48  w.31

Pomoc udzielana jest przez personel :
Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej


Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (1)

 

Oto krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły.

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

* wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
* kierowanie postępowaniem poprzesiewowym.
* czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
*sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
* udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
* prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  3.Rodzice uczniów małoletnich oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 

1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. Poz. 1078. o opiece zdrowotnej nad uczniami.


Informacja   o   zakresie  opieki  stomatologicznej  nad  uczniami  na  terenie  szkoły.

 

W  ramach  zawartej  umowy  z  NFZ  Miejskie  Centrum Stomatologii  „Śródmieście”  Sp. z o.o. w  Krakowie  przeprowadza badania  stomatologiczne  –  wykrywające  próchnicę  zębów oraz wady  zgryzu.

Badania  przeprowadza  się  3x  w  roku  szkolnym  z  zabezpieczeniem powierzchni  zębów  preparatem  Duraphat  Fluor Protector o  działaniu  przeciw  próchniczym.

Rodzice  uczniów  małoletnich  oraz  pełnoletni uczniowie  mają prawo  do  wyrażenia  sprzeciwu  w  zakresie  profilaktyki  złożonego w  formie  pisemnej  do  lekarza  lub  higienistki  stomatologicznej.

 

Ustawa  z  dnia  12  kwietnia  2019 roku  Poz. 1078  o  opiece zdrowotnej  nad  uczniami.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status