Sukcesy Kazimierza Kuśmierczyka - 17-06-2024

Z wielką dumą i przyjemnością chcielibyśmy pochwalić się wyjątkowym talentem muzycznym ucznia Kazimierza Kuśmierczyka, który osiąga niesamowite sukcesy w grze na wiolonczeli na skalę kraju. Kazimierz bierze udział we wszystkich najważniejszych konkursach muzycznych, tj. koncertach i zdobywa w nich I miejsca.

A oto tylko niektóre z osiągnięć Kazimierza w mijającym roku szkolnym:

  • 1 nagroda w IX Ogólnopolskim Konkursie ,, Miniatura Wiolonczelowa”;
  • Tytuł Supermistrza w VII Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym;
  • I miejsce w Żyrardowskim Konkursie Wiolonczelowym;
  • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowym;
  • Grand Prix w IX Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów;
  • Grand Prix IV Ogólnopolskim Konkursie ,, Co młodym w duszy gra”
  • I miejsce w XXVIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status