Szkoła Dobrych Tematów - 12-06-2024

W tym roku nasi licealiści uczestniczyli w programie  „Dobry Temat” Fundacji „Wypłyń na Głębię”. Ten projekt miał charakter profilaktyczny i dotyczył bardzo ważnych zagadnień, tj.: emocji, celów, komunikacji, uzależnień.  Celem było wzmocnienie naszych uczniów, aby pomóc im w pojawiających się trudnościach i dać narzędzia do właściwego kierowania swoim życiem.

Cele

Przy realizacji tematu „Wyznaczanie celów” uczestnicy usłyszeli, że nie muszą być idealni, a to dało pewien rodzaj ulgi. Mogli spokojnie określać swoje mocne oraz słabe strony i projektować przyszłość w oparciu o realne cele.

Emocje

Kolejnym ważny tematem były „Emocje”. Niecodziennie uświadamiamy sobie, że są one uniwersalnym językiem, świetnym środkiem komunikacji dla ludzi na całym świecie. Nie ma takiego drugiego sposobu porozumiewania się, który objąłby tak wielką społeczność! Emocje mają też swoje ograniczenia, m.in. nie pozwalają oglądać całości sytuacji, lecz pewien wycinek. To jednak ma swoje uzasadnienie w konkretnych sytuacjach.

Akceptacja

„Powinniśmy zacząć od siebie”

Ważne jest także, aby akceptować siebie i innych. Każdy ma wartość i jest potrzebny w grupie.

Brak akceptacji innych wiąże się często z brakiem akceptacji siebie,
niskim poczuciem warto
ści.

Prowadzący pogadanki – Jasiek Mela – opowiadał o 6 filarach poczucia wartości: poznaniu mocnych i słabych stronach siebie, rozwoju samoświadomości jako drodze do dojrzewania, samoakceptacji związanej z autentycznością, poczuciu odpowiedzialności za samego siebie, zdolności do życia celowego, asertywności. Przekonywał, że powinniśmy zacząć od siebie.

Grupa

„Coś z grupy bierzesz i coś do niej wnosisz”

Grupa jest bardzo ważna. Nie możemy być w życiu całkiem niezależni. Poznajemy przypadek Michaela  Jordana, który osiągał sukcesy i w 7. sezonie zrozumiał, że to dzięki drużynie. Stephen Corney przekonuje, iż największe szanse zarezerwowane są dla tych, którzy działają jako „my”. Przecież najlepszy strażak nie jeździ sam na akcje. Nie oznacza to jednak rezygnacji z siebie, jesteśmy wyjątkowi.

Co więc wnosimy do grupy?

Komunikacja

Kiedy jesteśmy w dużym stresie, czasami powiedzenie „głowa do góry” nie wystarczy. Należy umieć słuchać, tzn. skupiać się na kluczowych słowach, próbować rozumieć.

Padają pytania: „Jak tworzyć klasę?, „ Czy chcecie mówić o swoich potrzebach w sposób jasny?” Sposobem na dobrą komunikację jest unikanie komunikatu „ty”, czyli naprawiania innych. Czy nie za często także oceniamy ludzi? Ważny jest wzajemny szacunek i autentyczność komunikatu „ja”. Otwartość budzi otwartość.

Uzależnienia

Uzależnienie jest zniewoleniem, choć osoby uzależnione nazywają to wolnością. Należy odważnie stawić czoło pytaniu: „Co mogłoby być powodem spożywania przez Ciebie alkoholu?”

Używki produkują sztuczne uczucia, z nich nic nie wynika. Używki nie rozwiązują problemów!

Mamy nadzieję, że przekazywana przez nas wiedza, wsparta interaktywną formą przekazu oraz wzmocniona materiałem serialowym, przyczyni się do poczucia życiowego szczęścia naszych uczniów, a dzięki temu także do atmosfery szkolnej dającej autentyczne wsparcie wszystkim członkom społeczności.

Telefon wsparcia:
800 12 12 12

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status