WARSZTATY MĄDRY NASTOLATEK – PRZEPROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW Z MIEJSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - 03-02-2023

16 lutego 2023r. klasa 7a wzięła udział w warsztatach pt. Mądry nastolatek,  przeprowadzonych przez pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,  w ramach miejskiego projektu # Ogarniam życie bo…

Celem warsztatów było przekazanie uczniom informacji na temat czynników chroniących z obszaru umiejętności społecznych, rozwijanie zasobów osobistych, niwelowanie czynników ryzyka jako przeciwdziałania uzależnieniom.  Młodzież, przy pomocy działań aktywizujących, miała okazję porozmawiać o hierarchii wartości, relacjach w środowisku rówieśniczym, wziąć udział w dyskusji na temat przeciwstawieniu się presji rówieśniczej, wyrobieniu w sobie asertywności. Interesującym i angażującym pomysłem było zadanie dotyczące wykreowania ich rówieśnika, który ma swoje dylematy szkolne, domowe czy okresu dorastania. Uczniowie dyskutowali o możliwościach  rozwiązania jego problemów, znacząca okazała się dobra komunikacja z rodzicami  oraz szukanie pomocy w  instytucjach lub osobach dla nich godnych zaufania.

Best Wordpress Popup Plugin Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status