Wybór oferty na prowadzenie stołówki szkolnej - 16-07-2020

Najkorzystniejszą ofertą
złożoną na najem lokalu użytkowego, przeznaczonego do prowadzenia stołówki szkolnej i organizację punktu zbiorowego żywienia okazała się oferta złożona przez
Firmę Handlowo-Usługową „Pieprz i sól” Karolina Kierdaj-Kleszcz,
ul. Barska
23/10, 30-307 Kraków.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status