WYNIKI BADAŃ WODY - 05-07-2018

KOMUNIKAT

z dnia 5 lipca 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi

System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca

– woda nadaje się do kąpieli i rekreacji, przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów.

Podjęte działania naprawcze: woda została usunięta z wanny na okres ferii letnich. Po ponownym napełnieniu nastąpi dezynfekcja złoża, dodatkowe płukania złoża, dezynfekcja zbiornika przelewowego.

 

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA