Świetlica

 

Świetlica uczy, bawi, wychowuje.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 – 17.00.

REGULAMIN ŚWIETLICY

ZASADY ZACHOWANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Bogata oferta programowa świetlicy zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań i zdolności oraz edukację emocjonalno – społeczną. Szczególną rolę w pracy świetlicy odgrywają zajęcia rozwijające zdolności plastyczne oraz umiejętności językowe. Oprócz stałych zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia, dzieci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach:
•„Tęczowe spotkania” – zajęcia plastyczne
•„Bliżej przyrody” – zajęcia przyrodniczo – ekologiczne
•„Bajkowe spotkania” – zajęcia relaksacyjne

Świetlica jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom.

Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawują:

mgr Anna Pietrzyk, mgr Joanna Zadęcka, mgr Agnieszka Nowak, mgr Barbara Łądka, mgr Anna Drozdowska, mgr Izabela Bereza, mgr Barbara Budzyna, mgr Dominika Domarecka, mgr Izabela Kiszczak, mgr Anna Petrus.

Ramowy plan dnia
7.00 – 8.45 – schodzenie się dzieci, zajęcia własne
– indywidualna praca z dzieckiem i w małych grupach
8.45 – 9.00 – drugie śniadanie
9.10 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne wg bloków tematycznych przewidzianych na dany tydzień
10.30 – 11.00 – gry i zabawy stolikowe, czytanie, zajęcia własne
11.30 – 13.00 – przygotowanie do obiadu
– obiad
– odpoczynek
– w czasie przerwy obiadowej włączamy się do akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”
13.00 – 13.30 – prace porządkowe,
– spotkanie w kręgu „Jacy jesteśmy” – oceniamy własne dyżury
13.30 – 14.30 – odrabianie zadań domowych
– ćwiczenia uzupełniające
14.30 – 15.00 – ciche zajęcia, odpoczynek
15.00 – 16.30 – zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na Orliku
16.30 – 17.00 – zajęcia porządkowe
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status