Wybór oferty na prowadzenie stołówki szkolnej - 16-07-2020

Najkorzystniejszą ofertą
złożoną na najem lokalu użytkowego, przeznaczonego do prowadzenia stołówki szkolnej i organizację punktu zbiorowego żywienia okazała się oferta złożona przez
Firmę Handlowo-Usługową „Pieprz i sól” Karolina Kierdaj-Kleszcz,
ul. Barska
23/10, 30-307 Kraków.

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego - 07-07-2020

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego
do prowadzenia stołówki szkolnej i organizacji punktu zbiorowego
żywienia w ZSOMS w Krakowie

klauzula informacyjna (kontrahenci/najemcy): https://zsoms.eu/rodo/

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego - 01-07-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
dla ZSOMS Kraków w ramach dofinansowania na wyposażenie
pracowni komputerowej.

 

Załączniki: wzór zapytania ofertowego i wzór oferty

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status