ORGANIZACJA DNIA 24 KWIETNIA 2019 - 23-04-2019

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, na mocy Zarządzenia Nr 24/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w  Krakowie z dnia 19 kwietnia 2019, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 75 w dniu 24 kwietnia 2019 (środa) zostają zawieszone.

 W Gimnazjum i Liceum zajęcia odbywają się według odrębnego podziału zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

W tym dniu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy zostaną zapewnione uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę dzwoniąc pod numer telefonu: 12 411 29 48  dziś do godziny 16.30. Natomiast po godzinie 16.30 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole wraz z numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: sekretariat@zsoms.eu

Informuję, że 24 kwietnia (środa) stołówka szkolna będzie czynna w godzinach od 12.00 do 14.00.

Z poważaniem
Krzysztof Sobesto

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.