Zaproszenie do udziału w głosowaniu - 04-10-2021

Zapraszamy  do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego od 1 do 10 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim).

Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:
– elektronicznie www.budzet.krakow.pl
– osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Szczegóły na stronie www.budzet.krakow.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status