Akcja Wolontariatu „Dzień Papieski” – zbiórka funduszy na stypendia dla młodzieży z ubogich rodzin - 17-10-2018

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: Księdzu Markowi Pitali za inspirację i przeprowadzenie akcji „Dzień Papieski”, organizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wolontariuszom z klasy 8a: Gabrieli Cyran, Zuzannie Stanek, Patrycji Krycha i Bartłomiejowi Paterowi za zbieranie funduszy na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin

Szkolne Koło
Wolontariatu

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.