wyniki badań wody - 07-09-2020

Komunikat z dnia 07 września 2020r.

wyniki badań wody - 07-09-2020

Komunikat z dnia 28 sierpnia 2020r.

wyniki badań wody - 18-06-2020

Komunikat z dnia 18 czerwca 2020r.

WYNIKI BADAŃ wody - 09-03-2020

Komunikat z dnia 9 marca 2020r.

wyniki badań wody - 28-02-2020

Komunikat z dnia 27 lutego 2020r.

wyniki badań wody - 18-02-2020

Komunikat z dnia 18 lutego 2020r.

wyniki badań wody - 23-01-2020

Komunikat z dnia 23 stycznia 2020r.

wyniki badań wody - 27-11-2019

Komunikat z dnia 26 listopada 2019r.

wyniki badań wody - 04-11-2019

Komunikat z dnia 11 listopada 2019r.

OCENA PŁYWALNI - 09-10-2019

ZBIORCZA ROCZNA OCENA PŁYWALNI

wyniki badań wody - 16-09-2019

Komunikat z dnia 23 września 2019r.

wyniki badań wody - 03-09-2019

Komunikat z dnia 3 września 2019r.

wyniki badań wody - 25-06-2019

Komunikat z dnia 25 czerwca 2019r.

wyniki badań wody - 17-06-2019

Komunikat z dnia 17 czerwca 2019 r.

wyniki badań wody - 04-06-2019

Komunikat z dnia 4 czerwca 2019 r.

wyniki badań wody - 21-05-2019

Komunikat z dnia 21 maja 2019 r.

wyniki badań wody - 19-04-2019

Komunikat z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Wyniki badań wody - 04-04-2019

Komunikat z dnia 4 kwietnia 2019 r.

wyniki badań wody - 25-03-2019

Komunikat z dnia 19 marca 2019 r.

wyniki badań wody - 26-02-2019

Komunikat z dnia 26.02.2019 r.

Wyniki badań wody - 01-02-2019

Komunikat z dnia 1.02.2019r.

Wyniki badań wody - 28-01-2019

KOMUNIKAT
z dnia 18 stycznia 2019r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka BasenowaSystem cyrkulacji
woda spełnia wymagania   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. woda spełnia wymagania   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Niecka JacuzziSystem cyrkulacji
woda spełnia wymagania   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. woda spełnia wymagania   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Wanna schładzająca
– woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

wyniki badań wody - 09-01-2019

KOMUNIKAT
z dnia 9 stycznia 2019r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca
– woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wyniki badań wody - 18-12-2018

KOMUNIKAT
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wyniki badań wody - 28-11-2018

KOMUNIKAT

z dnia 28 listopada 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

wyniki badań wody - 26-10-2018

KOMUNIKAT

z dnia 26 października 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

wyniki badań wody - 23-10-2018

KOMUNIKAT

z dnia 23 października 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016) w systemie cyrkulacji. W niecce basenowej doszło do przekroczenia dozwolonej liczby bakterii Pseudomonas Aeruginosa o 3.

Niecka Basenowa System cyrkulacji
przekroczenie dozwolonej liczby bakterii Pseudomonas Aeruginosa o 3.

Podjęte działania naprawcze: niecka basenowa została wyłączona
z użytkowania. Niezwłocznie dokonano długotrwałej szokowej dezynfekcji chemicznej. Wykonano badania kontrolne.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

Roczna ocena pływalni - 18-10-2018

Roczna zbiorcza ocena pływalni – październik 2018 r.

wyniki badań wody - 26-09-2018

KOMUNIKAT
z dnia 26 września 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

wyniki badań wody - 14-09-2018

KOMUNIKAT
z dnia 14 września 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wyniki badań wody - 10-09-2018

KOMUNIKAT

z dnia 10 września 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

 

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji

woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca

woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

WYNIKI BADAŃ WODY - 05-07-2018

KOMUNIKAT

z dnia 5 lipca 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Basenowa System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Niecka Jacuzzi

System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wanna schładzająca

– woda nadaje się do kąpieli i rekreacji, przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów.

Podjęte działania naprawcze: woda została usunięta z wanny na okres ferii letnich. Po ponownym napełnieniu nastąpi dezynfekcja złoża, dodatkowe płukania złoża, dezynfekcja zbiornika przelewowego.

 

Komunikat z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie badań wody na basenie - 23-05-2018

KOMUNIKAT

z dnia 23 maja 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa

System cyrkulacji

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wyniki badań wody - 12-04-2018

KOMUNIKAT
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Niecka Basenowa System cyrkulacji
woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Wyniki badań wody - 13-02-2018

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS
w Krakowie ul. Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Roczna ocena pływalni - 05-01-2018

Roczna zbiorcza ocena pływalni – wrzesień 2017

Wyniki badań wody - 29-12-2017

UWAGA!!

Jakość wody w natryskach spełnia wszelkie dopuszczalne normy.

Wyniki badań wody - 15-12-2017

Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości ciepłej wody w natryskach na pływalni.

Wyniki badań wody - 14-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Wyniki badań wody - 12-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Wyniki badań wody - 04-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej oraz w systemach cyrkulacji na basenie ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

WYNIKI BADAŃ WODY - 06-10-2017

UWAGA!!

Jakość wody w natryskach spełnia wszelkie dopuszczalne normy,
w związku z tym pływalnia zostaje przywrócona do użytkowania
z dniem 5.10.2017r.

wyniki badań wody - 22-09-2017

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych parametrów jakości wody w natryskach, z dniem 22.09. 2017 r. pływalnia zostaje wyłączona z użytkowania do odwołania!

Wyniki badań wody - 31-08-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej oraz w systemach cyrkulacji na basenie ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA