Wyniki badań wody - 13-02-2018

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS
w Krakowie ul. Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Wyniki badań wody - 29-12-2017

UWAGA!!

Jakość wody w natryskach spełnia wszelkie dopuszczalne normy.

Wyniki badań wody - 15-12-2017

Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości ciepłej wody w natryskach na pływalni.

Wyniki badań wody - 14-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Wyniki badań wody - 12-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej na pływalni ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Wyniki badań wody - 04-12-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej oraz w systemach cyrkulacji na basenie ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

WYNIKI BADAŃ WODY - 06-10-2017

UWAGA!!

Jakość wody w natryskach spełnia wszelkie dopuszczalne normy,
w związku z tym pływalnia zostaje przywrócona do użytkowania
z dniem 5.10.2017r.

wyniki badań wody - 22-09-2017

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych parametrów jakości wody w natryskach, z dniem 22.09. 2017 r. pływalnia zostaje wyłączona z użytkowania do odwołania!

Wyniki badań wody - 31-08-2017

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej oraz w systemach cyrkulacji na basenie ZSOMS w Krakowie ul.Grochowska 20 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Oceny jakości wody dokonuje firma : Ekolabos sp z o. o

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.