GOOD BEHAVIOR GAME czyli GRA W DOBRE ZACHOWANIE - 26-11-2018

 Od listopada bieżącego roku klasy: Ia, Ib, Ic i IIa realizują amerykański program profilaktyki uniwersalnej ,,Good Behavior Game (GBG)”, czyli  ,,Grę w dobre zachowanie”, którą dzięki środkom Narodowego Programu Zdrowia Fundacja Ukryte Skrzydła wprowadziła do wybranych szkół na terenie Krakowa i Warszawy. Wychowawcy klas uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu przygotowującym do wdrożenia i adaptacji projektu w swoich klasach.

GBG jest jednym z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. Dzieci poprzez naukę bawią się – czyli uczą się współpracy, rozwijają swoją kreatywność, komunikatywność, elastyczność oraz dynamizm działania. Uczą się też zarządzać czasem i co najważniejsze  skoncentrować uwagę na zadaniu. Wszystkie wymienione aktywności sprzyjają dzieciom w zaangażowaniu w lekcje oraz uczą uważności. GBG pomaga w tworzeniu korzystnego środowiska/atmosfery i sprzyja procesowi uczenia się poprzez łagodne przechodzenie od zabawy do pracy podczas lekcji szkolnych.

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny.  Nie wykluczone jest, że będzie nam też towarzyszył aż do ukończenia klasy trzeciej…

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA