Informacje w sprawie podstawowych środków ochrony przeciwko koronawirusowi – AKTUALIZACJA - 04-03-2020

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa proszę aby w przypadku powrotu Państwa dziecka z terenów występowania koronawirusa i pojawienia się objawów grypopodobnych o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz o zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.
Zawracam się też z apelem o nieposyłanie przeziębionych, chorych dzieci do szkoły.
Wychowawcy zostali zobowiązani do przeprowadzenia pogadanek na temat podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi.
Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone instrukcje mycia rąk oraz innych zasad higieny osobistej.


Telefony alarmowe
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9:

– centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40 99,
– lub dyżurne telefony całodobowe +48 600 876 214 lub +48 602 263 605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie

– Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00.

– Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53.


Poniżej podajemy linki z informacjami w sprawie podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również najnowsze informacje można znaleźć na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Ministerstwa Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrekcja ZSOMS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status