Konkurs Dziennikarski - 23-04-2018

Szkolny Konkurs Dziennikarski

Śladami R.Kapuścińskiego

etap Festiwalu Talentów


CELE KONKURSU:

– prezentowanie talentów, uzdolnień uczniów, budowanie motywacji w osiąganiu obranych celów
– zainteresowanie twórczością patrona konkursu, reportera wymienionego w podstawie programowej języka polskiego,
– kształcenie umiejętności językowych, stylistyczno – kompozycyjnych wpisanych w podstawę programową,
– popularyzacja sztuki dziennikarskiej wśród młodzieży, gatunków publicystycznych,
– budowanie wrażliwości młodych ludzi na problemy społeczne, kulturalne,
– popularyzacja technologii komputerowych,
– doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej uczestników konkursu,
– uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

TEMATYKA:

Czy młodzież wciąż chce zmieniać świat? Temat zaczerpnięty z konkursu polsko-litewskiego. W zależności od wyboru formy przekazu, mogą to być zarówno prezentacje inicjatyw, działań, wszelkich projektów, które same w sobie stanowią odpowiedź na pytanie przewodnie. Może to być również głos w dyskusji o tym, co zaangażowaniu młodzieży w przeobrażanie świata (od poziomu lokalnego po globalny) sprzyja bądź przeszkadza. Czym jest dla młodych jest świat i w jakich warunkach przychodzi im odpowiedzieć sobie na pytanie o to czy i jak go zmieniać? Te kilka przykładów to tylko komentarz obrazujący, jak szerokie pole do popisu ma każde z uczestników i to od niego zależy, jak głęboko, szeroko potraktuje temat.
Mam zdanie na temat…Prace dziennikarskie powinny dotyczyć aktualnej problematyki społecznej, politycznej, kulturalnej itd., związanej z bliskim otoczeniem uczestników konkursu.
Moja pasja. Temat związany z zainteresowaniami uczniów, pogłębiający refleksję nad posiadanymi uzdolnieniami.

Prosimy o teksty będące efektem osobistego kontaktu z rozmówcą i bazujące na własnych doświadczeniach lub refleksjach młodzieży oraz poparte faktami (niedozwolone są prace będące wyłącznie kombinacją innych utworów np. znalezionych w Internecie, a także wywiady z osobami fikcyjnymi)

WYMAGANIA:

– dopuszczalne formy to: artykuł, reportaż, foto-reportaż, wywiad, felieton, esej, sprawozdanie, itp.
– prace należy dostarczyć organizatorowi;
– jeden tekst może zawierać maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie A4),
– jeden uczestnik może wysłać maksymalnie do trzech tekstów,
– wszystkie teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, klasą oraz opatrzyć informacją o wybranym gatunku publicystycznym (np.: felieton)

KRYTERIA OCENY:
– kreatywność i pomysłowość w ujęciu tematu,oryginalność pracy,
– szata graficzna i poprawność językowa,
– poprawność gatunkowa, rzetelność dziennikarska.

TERMINY:

do 15.05.2018r. – złożenie prac,
30.05.2018r. – ogłoszenie wyników

prace oceni jury powołane przez organizatora,
jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci dyplomów.

ADRESAT:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum naszej szkoły.

ORGANIZATOR:
Monika Szarek-Sławińska

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.