LEKCJA MUZEALNA DLA KLAS ÓSMYCH - 15-02-2019

13,14 lutego klasy ósme uczestniczyły  w lekcji muzealnej Cienie i blaski kultury sarmackiej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka.  Zbiór dawnego polskiego malarstwa portretowego pozwolił przenieść się w świat kultury sarmackiej, ideologii, stylu życia i obyczaju szlachty polskiej XVI – XVIII w.

Natomiast stroje, w które uczniowie mogli się poprzebierać, pozwoliły rozpoznać elementy ubioru szlacheckiego. Całość uzupełniona została analizą tekstów kultury. Lekcja ta,  to wstęp do omawianego przez ósme klasy,  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.