ogłoszenie dla klas 1 – 3 SP - 23-10-2020

Szanowni Rodzice kl. 1-3 SP!

Informujemy, że od poniedziałku 26 października 2020r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole i opiekuńcze w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym, uwzględniając zastępstwa/odwołania za nieobecnych Nauczycieli.

Dyrekcja ZSOMS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status