Próba sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej Nr 75 - 12-05-2020

Próba sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie w roku szkolnym 2020/21 odbędzie się 19 maja 2020r. /wtorek/
w godzinach od 9.00 do 14.00
/dokładna godzina próby dla każdego kandydata została uzgodniona telefonicznie/.

Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona na zewnętrznych obiektach sportowych /boiskach/ szkoły.

Prosimy o zachowanie aktualnych zasad higieny i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa:

-na spotkanie przychodzimy punktualnie;

-unikamy zgromadzeń;

-opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jedna osoba dorosła, zaopatrzona w maseczkę, gumowe rękawiczki i własny długopis;

-kandydat do klasy pierwszej sportowej posiada dostosowany do warunków pogodowych strój sportowy /wiązane obuwie sportowe/ oraz wodę do picia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status