Próba sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej Nr 75 - 12-05-2020

Próba sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie w roku szkolnym 2020/21 odbędzie się 19 maja 2020r. /wtorek/
w godzinach od 9.00 do 14.00
/dokładna godzina próby dla każdego kandydata została uzgodniona telefonicznie/.

Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona na zewnętrznych obiektach sportowych /boiskach/ szkoły.

Prosimy o zachowanie aktualnych zasad higieny i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa:

-na spotkanie przychodzimy punktualnie;

-unikamy zgromadzeń;

-opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jedna osoba dorosła, zaopatrzona w maseczkę, gumowe rękawiczki i własny długopis;

-kandydat do klasy pierwszej sportowej posiada dostosowany do warunków pogodowych strój sportowy /wiązane obuwie sportowe/ oraz wodę do picia.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA