Projekt: „ŚWIAT WEDŁUG NAS” - 22-03-2018

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  KLAS: IIID,  IVA, VA dotycząca projektu: „ŚWIAT WEDŁUG NAS”

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA JEST ZGODA RODZICA

Główna idea projektu: Projekt poświęcony jest  specyfice dziecięcej percepcji wybranych zjawisk i procesów społecznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych na różnych poziomach życia społecznego od mikro do makro. Ma charakter międzynarodowy, przewidujemy udział dzieci polskich i amerykańskich w wieku 9-12 lat, uczęszczających do szkół podstawowych/elementary  schools/.

  • Zespoły realizujące: Po stronie polskiej projekt prowadzi prof. Anna Karwińska we współpracy z dr Katarzyną Sanak-Kosmowską. Współpracującą szkołę (Zespół Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie) reprezentuje  szkolna psycholog mgr Małgorzata Konstanty .Po stronie amerykańskiej projekt prowadzi prof. Jacqueline Johnson, University of Minnesota, Morris, USA wraz z zespołem.
  • Opis projektu: Podstawowe pytania badawcze w tym etapie: W jaki sposób dzieci uczestniczą w życiu społecznym ? Jak dzieci postrzegają otaczający je świat ?Jaki jest zakres wiedzy społecznej ?Czy percepcja otaczającego świata dzieci polskich I amerykańskich jest odmienna? W Jakim zakresie?
  • W ramach badań zamierzamy zebrać rysunki dzieci , które powstaną w odpowiedzi na trzy hasła:

„MÓJ KRAJ“ ,  „MOJA OJCZYZNA“, „MOJE MIASTO ”, „TO JEST AMERYKA                              

Rysunki powinny powstać audytoryjnie, po wprowadzeniu wyjaśniającym cel projektu. Po skompletowaniu rysunków, odbędzie się  rozmowa z Autorami/Autorkami/Uczniami. Będzie ona przeprowadzona tak, aby uzyskać komentarze do zebranych prac. Rozmowy te,  w postaci stosownego formularza, zostaną zapisane.  Rozmiar rysunków ustalamy na format A4, prace mogą być wykonane w dowolnej technice (rysunek ołówkiem, kredkami, kredkami świecowymi, farbami). Na odwrocie powinno być umieszczone imię i nazwisko dziecka oraz wiek. Zebrane materiały będą opracowane metodami socjologii wizualnej (rysunki) oraz analizy treści (zapisy rozmów). Będą wykorzystane do pracy naukowej (publikacje, referaty), a także do planowanego multimedialnego opracowania „ŚWIAT WEDŁUG NAS”, autorstwa dzieci – uczestników projektu, pod opieką  zespołu realizującego badania. To opracowanie  będzie miało postać elektroniczną, będzie zamieszczone na stronie internetowej. Jeśli uda się uzyskać finansowanie, planowane jest również tłumaczenie opracowania na język angielski, tak żeby mogło być połączone z opracowaniem prac dzieci amerykańskich w jedno wspólne dzieło. W publikacjach, będących efektem analizy jakościowej rysunków oraz wywiadów, prace będą anonimowe, (będą zawierać wyłącznie informację o płci i wieku autora) lub – na życzenie rodziców – będą podpisane imieniem dziecka z zaznaczeniem jego wieku. W kolejnych etapach planowane jest przeprowadzanie warsztatów na wybrane tematy związane z pojęciami społecznymi, filozoficznymi czy ekonomicznymi. Proponowany przebieg warsztatów zostanie przedstawiony po zakończeniu pierwszego etapu. Materiały zebrane w trakcie warsztatów także uzupełnią planowane opracowanie „ŚWIAT WEDŁUG NAS .Psycholog szkolny w dniu zebrań z Rodzicami – 20 marca 2018 na terenie szkoły,  osobiście omówi  aspekty techniczne realizacji I  Etapu  Projektu zaplanowanego na dzień 10.04.2018 w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Zgoda Rodzica

Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka :    (Imię i nazwisko)……………………………………………

Ucznia klasy      …………………., w   projekcie  „ ŚWIAT WEDŁUG NAS” i  akceptuję formy pracy oraz warunki techniczne realizacji projektu przedstawione powyżej.

 

Podpis Rodzica :        …………………………………………… 

Kraków 20 marca 2018

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.