prymus szkoły - 29-06-2020

TYTUŁ
PRYMUSA SZKOŁY
w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują:

MAGDALENA STANEK
klasa 6C, średnia ocen 6,00, zachowanie wzorowe

PAULA GAWRON
klasa 1CLO, średnia ocen 5,31, zachowanie wzorowe

SERDECZNE GRATULACJE! 🙂

Tytuł Prymusa Szkoły otrzymuje uczeń z najwyższą średnią ocen.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status