Klasa Sportowa Kajaki

Szkoła Podstawowa Nr 75 w ZSOMS w Krakowie,

 we współpracy z Klubem Sportowym AZS AWF,

 ogłasza nabór do oddziału sportowego klasy 4, profil: kajakarstwo na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKÓW REKRUTACJI do klasy czwartej – kajakarskiej
na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do klasy czwartej kajakarskiej na rok szkolny 2021/2022

ZGODA NA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KAJAKARSTWO)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 75 W KRAKOWIE

Oferta rekrutacyjna skierowana jest do uczniów klas 3 (dziewcząt i chłopców) lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i talenty, chcących zadbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

Proponujemy:

 • 10 godzin kształcenia sportowego (4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin zajęć sportowych w dyscyplinie kajakarstwo), zgodnie z opracowanymi przez Polski Związek Kajakowy założeniami szkolenia sportowego,
 • możliwość pogodzenia nauki i systematycznego uprawiania sportu pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
 • kształtowanie cech charakteru: systematyczności, zaradności, odpowiedzialności,
 • urozmaicone i wszechstronne zajęcia sportowe, m.in. nauka i doskonalenie pływania, elementy gimnastyki i lekkoatletyki, naukę i doskonalenie pływania na kajaku, rafting, elementy gier sportowych, narciarstwo zjazdowe i biegowe,
 • bogatą bazę szkoleniową (pływalnia, hala sportowa, ścianka wspinaczkowa, siłownia),
 • zajęcia kajakowe na otwartym akwenie, torze kajakowym, w terenie,
 • udział w letnich i zimowych obozach sportowych,
 • współpracę i opiekę profesjonalnego Klubu Sportowego AZS AWF Kraków,
 • opiekę lekarza sportowego i psychologa sportu,
 • możliwość wykonania badań wydolnościowych,
 • możliwość kontynuacji nauki i szkolenia sportowego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w ramach przynależności klubowej (deklaracja uczestnictwa w zajęciach treningowych klubowych, w tym udział w obozach sportowych w okresie ferii szkolnych i wakacji).

Rekrutacja – informacje podstawowe:

 • Test sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 4 sportowej o profilu kajakarstwo odbędzie się 13 maja 2021 r. o godz. 15.15 w hali sportowej ZSOMS w Krakowie, ul. Grochowska 20.

Szczegóły i zapisy u trenera, pana Janusza Żyłki–Żebrackiego, nr tel. 504 015 156

Przypominamy o obowiązku posiadania przez kandydatów stroju sportowego (obuwie sportowe na jasnej podeszwie, koszulka, spodenki). Link do opisu prób sprawności fizycznej:

http://zsoms.eu/wp-content/uploads/2021/04/test-kajaki.pdf

 • Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej: 17 maja 2021 r.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, w terminie do 24 maja 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (uczniowie spoza szkoły) / klasy (uczniowie klas 3 naszej szkoły),
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) – kandydaci spoza szkoły,
 • pisemną zgodę obojga rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego (kajakarstwo):
  31 maja 2021 r.
 • Potwierdzenie woli nauki w oddziale sportowym (kajakarstwo): do 8 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego (kajakarstwo): 14 czerwca 2021 r.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale (22), w pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Oddział sportowy może powstać przy pozytywnym zrekrutowaniu minimum 20 kandydatów, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138).

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do otwarcia oddziału sportowego (kajakarstwo), oddział ten będzie ogólnodostępnym.  

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV SP  O PROFILU KAJAKOWYM

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status