SZKOLNY FESTIWAL NAUKI: ,,POD OKIEM MISTRZA” - 05-02-2018

   SZKOLNY FESTIWAL NAUKI „POD OKIEM MISTRZA”
05.02.2018 – 09.02. 2018 – PLAN ORGANIZACYJNY:

KLASY I – III

KLASY IV – VII

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.