wydawanie świadectw - 26-06-2020

ŚWIADECTWA SZKOLNE
można odebrać w sekretariacie szkoły w okresie wakacji we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA