ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE - 16-10-2017

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr75 (klasy VI – VII) oraz uczniowie Gimnazjum Nr 8, w Styczniu 2018r. wezmą udział w dniach otwartych w ramach projektu „Zaprzyjaźnij się z Temidą”

Na zajęcia zaprasza Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
W ramach spotkania uczniowie będą mieli możliwość:
zobaczenia gmachu sądu, sali rozpraw, stroju i atrybutów sędziego,
będą mogli porozmawiać z sędziami o ich pracy,
wezmą udział w symulacji rozprawy sądowej przygotowanej przez sędziów.

 Osoba odpowiedzialna z ramienia szkoły –
pedagog szkolny, Anna Wajman.

 

W dniu 07.11.2017r. klasa IAL i IBL będą uczestniczyć w zajęciach
pt. „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Zajęcia poprowadzą: Kierownik Ogniwa do spraw Nieletnich asp. Łukasz Bąk mł. asp. Jadwiga Dziga.

 

Copyright by Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Wszystkie prawa zastrzeżone.