zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 29-07-2020

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
będą wydawane 31 lipca w godzinach od 10.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych! Wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA