zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 06-07-2021

 

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
będą wydawane od 9 lipca 2021r.  w godzinach
od 9.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły
.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych! Wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status