Projekty w szkole

 

Programy prozdrowotne

  • „WYBIERZ ŻYCIE. PIERWSZY KROK”
  • „PROGRAM PROFILAKTYKI ASTMY I CHORÓB ALERGICZNYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 16- 17 LAT”
  • Projekt badawczy pod patronatem Europejskiego  Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności – EFSA – “Gromadzenie danych o spożyciu napojów energetycznych w wybranych grupach konsumenckich”.
  • Zajęcia  kształtujące umiejętność radzenia sobie ze stresem

 

Kampanie profilaktyczne

  • „MĄDRY NASTOLATEK”- profilaktyka uzależnień z elementami treningu umiejętności społecznych
  • „TWÓRCZE UCZENIE SIĘ” – profilaktyka w zakresie zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
  • „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH”
  • „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
ZDALNE NAUCZANIE MATERIAŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
WF
ŚWIETLICA