Projekty w szkole

 

Programy prozdrowotne

  • „WYBIERZ ŻYCIE. PIERWSZY KROK”
  • „PROGRAM PROFILAKTYKI ASTMY I CHORÓB ALERGICZNYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 16- 17 LAT”
  • Projekt badawczy pod patronatem Europejskiego  Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności – EFSA – “Gromadzenie danych o spożyciu napojów energetycznych w wybranych grupach konsumenckich”.
  • Zajęcia  kształtujące umiejętność radzenia sobie ze stresem

 

Kampanie profilaktyczne

  • „MĄDRY NASTOLATEK”- profilaktyka uzależnień z elementami treningu umiejętności społecznych
  • „TWÓRCZE UCZENIE SIĘ” – profilaktyka w zakresie zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
  • „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH”
  • „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status