Dzień Nauki Polskiej - 13-03-2024

Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest 19 lutego. Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji,  nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit, poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Odkrycia polskich badaczy, naukowców nieraz wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości.

Z okazji Dnia Patrona uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z życiorysami niektórych polskich naukowców – krótkie wystąpienie przygotowały koleżanki i koledzy z klas 5b i 6c pod kierunkiem p. Anity Radeckiej i p. Bożeny Matyasik-Ociepy.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy wykonali wspaniałe plakaty – będą one zdobić korytarze naszej szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status