międzyoddziałowy wyjazd do Parku Rozrywki Energylandia - 17-05-2022

Szanowni Państwo,

Na dzień 15.06.2022 zaplanowano międzyoddziałowy wyjazd do Parku Rozrywki Energylandia, dla uczniów klas 5-8 SP. Szkoła zapewni i pokryje koszt transportu autokarem  dla 55 uczniów i 5 opiekunów.


Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie uczniów, opiekunowie SU pani Kudrys oraz pani Gibaszek-Mądry opracowały regulamin wraz z zasadami kwalifikacji uczniów.

W wyjeździe wezmą udział uczniowie, wskazani przez wychowawców klas, w ilości nie przekraczającej 4 uczniów, którzy spełnią następujące kryteria:

– brak uwag negatywnych w terminie 17.05-10.06,
– uczeń, który prezentuje postawę zaangażowania w życie szkoły i klasy (aktywna praca w SU, samorządzie klasowym, godna reprezentacja szkoły na konkursach przedmiotowych, szkolnych, sportowych),
– uczeń pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości, jest aktywny i zaangażowany, współtworzy atmosferę umożliwiającą innym uczniom pracę w zespole,
– uczeń przestrzega zapisów statutu szkoły i zasad korzystania z telefonu komórkowego,
– rodzice ucznia pokryją koszt pobytu w Parku Rozrywki:

 uczeń klasy V-VI 69 zł, uczeń klas VII-VIII 79zł

Na terenie Parku Rozrywki można skorzystać z oferty gastronomicznej. Park proponuje zestaw obiadowy. Skorzystanie z niej jest opcjonalne. Szczegóły oferty poniżej.
Danie główne + napój: 24,50 zł./os.
Danie główne:
Fileciki z drobiu w złocistej panierce lub kotlet schabowy,
Ziemniaki lub frytki. Surówka z białej kapusty lub surówka z marchewki,
Napój: Lemoniada lub kompot.

Organizatorzy – Opiekunowie SU, ogłoszą listę  osób zakwalifikowanych do wyjazdu  11 czerwca 2022 (sobota) wysyłając przez DE Librus informację, regulamin wycieczki oraz termin wpłaty.

 Należy, do poniedziałku 13.06.  potwierdzić  przez DE udział ucznia w wyjeździe wraz z informacją, czy uczeń będzie korzystał z obiadu. Jest to wymóg konieczny, gdyż szkoła musi wcześniej podać ilość uczniów zainteresowanych zakupem obiadu. Należy również 13.06 dostarczyć podpisany przez rodzica regulamin wyjazdu do sekretariatu szkoły. Bez podpisanego regulaminu uczeń nie może wziąć udziału w wycieczce.

Z poważaniem Opiekunowie SU

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status