Prelekcja historyczna - 20-11-2023

W dniu 16 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie odbyła się prelekcja historyczna, którą przygotowali pracownicy dydaktyczni Muzeum Regionalnego im.

Dzieci Wrzesińskich we Wrześni we współpracy z Panią dr Renatą Zawistowską. Prelekcja została ujęta w ramach Planu Pracy Zespołu Przedmiotów Humanistycznych w bieżącym roku szkolnym w zakresie promowania podejmowanych przez szkołę działań w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami oświatowo – kulturalnymi. Tematyka prelekcji historycznej poświęcona była zagadnieniom związanym ze strajkiem Dzieci wrzesińskich w 1901 r. jako formą protestu przeciwko nasilającej się w zaborze pruskim polityce germanizacji, zaostrzonej przez władze niemieckie wobec Polaków po zjednoczeniu państwa niemieckiego. W prelekcji historycznej uczestniczyły: klasa 1aLO, 2ALO, 2BLO.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status