Spotkanie szkoleniowe #Ogarniam życie - 29-01-2023

26.01.2023r. w MDK „Dom Harcerza”, przy ulicy Reymonta, odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu miejskiego #Ogarniam życie, prowadzone przez p. Michała Kowalskiego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, oraz p. Monikę Borkowską-Żebrowską z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w którym uczestniczyły uczennice Aleksandra Stawiarska i Karolina Szymczak wraz z opiekunem
p. Dominiką Domarecką, jako zespół koordynacyjny
ze Szkoły Podstawowej.

Spotkanie miało charakter informacyjny oraz praktyczny, pracując metodą projektu, wskazując i utrwalając czynniki chroniące w profilaktyce, mogliśmy zwiększyć swoje wiadomości i kompetencje, w tym zakresie, była to również doskonała okazja do integracji młodych ludzi, wzmacniających swój potencjał w obszarze emocji i oddziaływań społecznych. Goszcząc w Młodzieżowym Domu Kultury zapoznaliśmy się również z bogatą ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności i pasje, poszerzać horyzonty. W kolejnym etapie naszej działalności zdobytą wiedzę będziemy przekazywać na terenie szkoły, klasie 7 a, wytypowanej jako ambasador projektu, aby w dalszej kolejności zainspirować całą społeczność naszej szkoły do dbałości i wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za swój rozwój, wzmacniać postawy prozdrowotne. W myśl logo kampanii, całe życie ogarniamy życie, dlatego warto mieć plan na życie, swój cel, konsekwentnie go realizować, aby czuć siłę i moc sprawczą, akceptować siebie i utrwalać w sobie przekonanie o tym, że wiemy, co robimy, a swoje działania podejmujemy kierując się wrażliwością, otwartością i odpowiedzialnością, korzystając z naszych zasobów, szukając rozwiązań i możliwości konstruktywnego zagospodarowania czasu.

                                                                                             Dominika Domarecka

                                                                                             Pedagog SP75

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status