wybory do Samorządu Uczniowskiego - 03-09-2022

Uczniowie Klas 5-8!

Zapraszamy wszystkich pomysłowych, energicznych, kreatywnych uczniów do współtworzenia społeczności szkolnej!!!

Jak?
Zgłoś swoją kandydaturę do 10.09 do opiekunów Samorządu SU: pani Anny Gibaszek- Mądry lub pani wicedyrektor Sabiny Kudrys.
Co?
Przygotuj plakat wyborczy do 12.09, na którym znajdą się informacje o kandydacie oraz pomysły jakie chciałbyś/ chciałabyś zrealizować.
Od 12.09 do 15.09 uczniowie będą zapoznawać się z kandydatami poprzez plakaty zawieszone na tablicy SU oraz radiowęzeł – krótka prezentacja swojej osoby.
Kiedy?
Wybory odbędą się 19.09.
Ogłoszenie wyników 20.09.

Wybierzcie mądrze – to od waszego wyboru będzie zależało życie społeczne szkoły!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status