Wycieczka na Wzgórze Wawelskie - 16-10-2023

Dnia 10 października 2023 r. uczniowie klas 2A LO i 4A LO pod opieką p. Aldony Mazur wzięli udział w wycieczce na Wzgórze Wawelskie.

Podczas spaceru z licencjonowanym przewodnikiem – panią Renatą Dębską –  uczestnicy wyprawy zobaczyli unikalną kolekcję Królewskiego Skarbca, zapoznali się z dziedzictwem królów polskich, pamiątkami ich dawnej świetności.Wielkim zainteresowaniem cieszyły się witraże, które licealiści mieli okazję obejrzeć w kamienicy przy pl. Szczepańskim 2 w Krakowie i w budynku Banku Pekao S.A. przy ul. Szpitalnej 1.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status