X Małopolskie Dyktando Niepodległościowe - 22-09-2022

Uwaga! Uczniowie klas 4-8!

Zapraszamy na żywą lekcję patriotyzmu!

29 września 2022r. (czwartek) o godz. 13.00
odbędzie się X Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”!

Wspólne wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom związanym
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę to wspaniała okazja do popularyzowania poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej!

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych,
a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni  nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę .

Prosimy pamiętać o stroju galowym!

Przypominamy, że zgłoszenia należy kierować do nauczycieli języka polskiego
do 27 września br.

 Wszystkim Uczestnikom ortograficznych zmagań – życzymy sukcesu!

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Arczyńska

Ristana Taszewska- Klimas

Monika  Szarek-Sławińska

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status