zajęcia terenowe w Krzeszowicach - 01-06-2023

31 maja uczniowie  klasy 3LA i 3LB – z grupy geografii rozszerzonej – brali udział w zajęciach terenowych w Krzeszowicach.   Spacerując po mieście poznawali jego historię oraz atrakcje turystyczne. Omawiali – przygotowane wcześniej   –   zagadnienia związane z: oceną dostępności usług, strukturą użytkowania gruntów, rewitalizacją obszarów poprzemysłowych .

Na koniec przeanalizowali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju miejscowości.  Okazało się, że Krzeszowice to ciekawe miasteczko w którym  jest mnóstwo zieleni oraz  wody mineralne. Są też ciekawe miejsca jak:  ławeczka Mariana Konarskiego, skwer Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej czy  przepiękny Pałac Potockich. Krzeszowice mają bardzo dobre połączenie z Krakowem  dzięki czemu są atrakcyjnym miejscem  do  zamieszkania . Od wieku XVIII rozwijało się tu uzdrowisko.  Dzisiaj przyjeżdżają tu  pacjenci ze schorzeniami ortopedycznymi i reumatycznymi z całej Małopolski.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status